ประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร กองอาคารสถานที่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร กองอาคารสถานที่
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัยหรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัยหรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราซการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งวิศวกร กองอาคารสถานที่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราซการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งวิศวกร กองอาคารสถานที่
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า สังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และ ตำแหน่งวิศวกร สังกัดกองอาคารสถานที่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า สังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และ ตำแหน่งวิศวกร สังกัดกองอาคารสถานที่
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลืกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลืกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย